Satamasaaren kasvit

Tämä sivuston on keskeneräinen, mutta tulemme julkaisemaan täällä Satamasaaren kasvit Jari Teeriahon inventoinnin mukaan.

Puut ja pensaat

metsävaahtera, acer platanoides

tervaleppä, alnus glutinosa

harmaaleppä, alnus incana

isotuomipihlaja, amelanchier spicata

rauduskoivu, betula pendula

hieskoivu, betula pubescens

Euroopan pähkinäpensas, corylus avellana

näsiä, daphne mexereum

saarni, fraxinus excelsior

tyrni, hippophaë rhamnoides

kataja, juniperus communis

lehtokuusama, lonicera xylosteum

metsäkuusi, picea abies

metsämänty, pinus sylvestris

haapa, populus tremula

metsätuomi, prunus padus

tammi, quercus robur

korpipaatsama, rhamnus frangula

taikinamarja, ribes alpinum

ruusu, rosa

metsäruusu, rosa majalis

vadelma, rubus idaeus

paju, salix

virpapaju, salix aurita

raita, salix caprea

kiiltopaju, salix phylicifolia

kotipihlaja, sorbus aucuparia

metsälehmus, tilia cordata

vuorijalava, ulmus glabra

koiranheisi, viburnum opulus

Saniaiset

hiirenporras, Athyrium filiz-femina

haurasloikko, Cystopteris fragilis

keltalieko, Diphasiastrum complanatum

metsäalvejuuri, Dryopteris carthusiana

isoalvejuuri, Dryopteris expansa

kivikkoalvejuuri, Dryopteris filix-mas

korte, Equisetum

peltokorte, Equisetum arvense

kangaskorte, Equisetum hyemale

suokorte, Equisetum palustre

lehtokorte, Equisetum pratense

metsäkorte, Equistetum sylvaticum

metsäimarre, Gymnocarpium dryopteris

metsäketunlieko, Huperzia selago

riidenlieko, Lycopodium annotinum

katinlieko, Lycopodium clavatum

kotkansiipi, Matteuccia struthiopteris

korpi-imarre, Phegopteris connectilis

kallioimarre, Polypodium vulgare

sananjalka, Pteridium aquilinum

karvakiviyrtti, Woodsia ilvensis


Sara- ja heinäkasvit

KESKEN

..


Ruohot

KESKEN

..

..

Sammalet

KESKEN

..

..

Jäkälät

KESKEN

..

..