Ohjeita rakentamiseen ja remontointiin

Pelisäännöt tiiviisti

Rakentaminen on niin Satamasaaressa kuin Helsingin muillakin kesämaja-alueilla on tarkasti säädeltyä. Huolehditaan yhdessä siitä, että toimimme pelisääntöjen mukaan:


Rakennustapaohje


Jokaisen mökin omistaja vastaa siitä, että remontoinnissa ja rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennustapaohjeen pykäliä. Hallituksen velvollisuus on tätä valvoa ja myös kaupunki itse suorittaa tarkastuskäyntejä. Huolehditaan siis siitä, että kaupunki ei saa aihetta puuttua poikkeamiin. Jos ohjeen sisällöstä tai tulkinnasta on epäselvyyttä, niin kannattaa kysyä neuvoa hallitukselta, niin autamme mielellämme!

a) Uusia mökkejä koskeva rakennustapaohje

Pitkään odotettu uusi Rakennustapaohje on astunut voimaan 18.2.2021 (lPDF). Merkittävin muutos on se, että uusi ohje sallii mökin maksimikooksi 16 neliötä + 2 neliön varaston.

Ohje säätelee tarkasti myös kesämajojen värivaihtoehtoja. Turvallisinta on hyväksyttää väri etukäteen.

b) Olemassa olevan mökin laajentaminen, maalaus tai remontointi

Yllä mainittu uusi rakennustapaohje (PDF) sisältää ohjeet myös siihen, jos olemassa olevaa mökkiä haluaa laajentaa 16 + 2 neliön kokoiseksi. Voit myös purkaa vanhan mökin ja rakentaa tilalle kokonaan uuden mökin, uutta rakennustapaohjetta noudattaen.

Uutta rakennustapaohjetta on noudatettava myös silloin, jos maalaat vanhan mökin. Jotta saaren yleisilmeestä saadaan yhdenmukainen, noudatetaan kaikissa mökeissä samaa uutta värikarttaa, rakennusvuodesta riippumatta.

Muilta osin olemassa olevia mökkejä koskee vuonna 1998 voimaan tullut rakennustapaohje (PDF).Etukäteinen hyväksyttäminen

Mökin omistaja on velvollinen hakemaan hallitukselta etukäteisen hyväksynnän, mikäli aikoo ryhtyä mökin ulkonäköön vaikuttavaan remontointiin tai rakentamiseen, oli sitten kyse mökistä, terassista, portaista tai varastosta. Tämä tapahtuu täyttämällä oheinen hyväksyntälomake (PDF) ja toimittamalla se puheenjohtajalle.

Huo
m:

  • Toimita lomake noin kuukautta ennen rakennus-/remonttihankkeen käynnistymistä.

  • Merkitse suoraan mallikuvan päälle, mikäli esimerkiksi ikkunoiden koko tai oven sijainti poikkeaa mallikuvasta.


Tällä yhteispelillä varmistamme, että kaikki menee kaupungin pelisääntöjen mukaan.

Terassit, rakenteet, pihapiiri

Mökin yhteyteen on mahdollista rakentaa terassi, johon on samoin haettava etukäteinen hyväksyntä (lataa PDF) hallitukselta. Terassin maksimikoko on 7 neliötä. Terasseihin ei saa rakentaa kaiteita.

Aitoja, pensasaitoja, katoksia tai muita pihaa rajaavia kiinteitä rakenteita ei saa tehdä. Kiinteät terassikatokset ja sadelipat eivät ole sallittuja. Myöskään kiinteitä muurattuja tulisijoja ei pihapiiriin voi rakentaa.

Satamasaaressa kesämajoilla ei ole omia pihoja. Kesämajan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena, eikä sitä saa rajata aitaamalla, istutuksin, pensasaidoin, kiveyksin tai muilla keinoin. Puita ei saa kaataa.

Maalaus


Rakennustapaohje määrittää sallitut värisävyt mökin ulkomaalaukseen.
Jotta saaren yleisilmeestä saadaan yhdenmukainen, noudatetaan kaikissa mökeissä uutta vuoden 2021 rakennustapaohjetta (värikartta löytyy liitteestä 3). Se koskee siis sekä vanhoja että uusia mökkejä, rakennusvuodesta riippumatta.

Remppatöiden lomarauha

Saaressa vallitsee 15.6. – 15.8. lomarauha, jolloin äänekästä rakentamista tai remontointia ei voi tehdä. Pienimuotoinen nikkarointi, maalaus tai muut pienet huoltotyöt ovat ok, kun siitä ei ole naapurustolle häiriötä

Mökin ylläpito

Kesämajan omistajan velvollisuus on pitää mökistään huolta. Pidä maalipinnat siisteinä ja katto puhtaana sammaleesta ja lehdistä. Poista lehtijäte mökin alareunasta, jotteivat sen alimmat laudat pääse lahoamaan.

Haluamme pitää saaren yleisilmeen siistinä. Koska majat sijaitsevat vieri vieressä, jakavat naapurit saman pihanäkymän. Kaikki tarpeeton irtaimisto on syytä sijoittaa varastoon, jotta pihapiiristä ei tule ”rompetoria”.