Ohjeita rakentamiseen ja remontointiin

Pelisäännöt tiiviisti

 

Rakentaminen on niin Satamasaaressa kuin Helsingin muillakin kesämaja-alueilla on tarkasti säädeltyä. Huolehditaan yhdessä siitä, että toimimme pelisääntöjen mukaan:

 


Rakennustapaohje


Mökin omistajan velvollisuutena on varmistaa ja taata, että remontoinnissa ja rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennustapaohjeen pykäliä. Hallituksen velvollisuus on tätä valvoa ja myös kaupunki itse suorittaa tarkastuskäyntejä. 


Jos ohjeen sisällöstä tai tulkinnasta on epäselvyyttä, niin kannattaa kysyä neuvoa hallitukselta. On helpompi selvittää etukäteen kuin joutua puimaan poikkeamia jälkikäteen kaupungin suuntaan. 

 

a) Uusia mökkejä koskeva rakennustapaohje

Uusi Rakennustapaohje astui voimaan 18.2.2021 (PDF). Merkittävin muutos on se, että uusi ohje sallii mökin maksimikooksi 16 neliötä + 2 neliön varaston.

Ohje säätelee tarkasti myös kesämajojen värivaihtoehtoja (erilliset värit seinille ja ikkunanpuitteille). Turvallisinta on hyväksyttää väri etukäteen.

 

b) Olemassa olevan mökin laajentaminen, maalaus tai remontointi

Yllä mainittu uusi rakennustapaohje (PDF) sisältää ohjeet myös siihen, jos olemassa olevaa mökkiä haluaa laajentaa 16 + 2 neliön kokoiseksi. Voit myös purkaa vanhan mökin ja rakentaa tilalle kokonaan uuden mökin, uutta rakennustapaohjetta noudattaen.

Huom: Jos maalaat vanhan mökin, tulee värisävyt valita uudesta rakennustapaohjeesta. 

Muilta osin olemassa olevia mökkejä koskee vuonna 1998 voimaan tullut rakennustapaohje (PDF).


Etukäteinen ilmoitusvelvollisuus

 

Mökin omistaja on velvollinen tekemään hallitukselle etukäteisen ilmoituksen, mikäli aikoo ryhtyä mökin ulkonäköön vaikuttavaan remontointiin tai uuden rakentamiseen, oli sitten kyse mökistä, terassista, portaista tai varastosta. 


Huom: 


Tällä yhteispelillä varmistamme, että kaikki menee kaupungin pelisääntöjen mukaan.


Ilmoituslomakkeen lataus: Ilmoitus tapahtuu täyttämällä oheinen ilmoituslomake (PDF tai Word-versio [valitse Arkisto>Vie]) ja toimittamalla se puheenjohtajalle.


Mökkityömaan katselmoinnit


Uutta mökkiä rakennettaessa mökin omistajan kuuluu tilata hallitukselta työmaan katselmoinnit 3 vaiheessa:Lopputarkastus on tehtävä viimeistään 18 kk siitä päivästä, jolloin alkuperäinen rakennusilmoitus on hallituksen toimesta hyväksytty (lisäaikaa voi hakea erityisin perusteluin). 


Esimerkkejä ei-sallituista poikkeamista


Esimerkkejä asioista, joissa kaupunki on tarkkana:

Terassit, rakenteet, pihapiiri

Mökin yhteyteen on mahdollista rakentaa terassi, jota myös koskee etukäteinen ilmoitusvelvollisuus hallitukselle. 

Terassin maksimikoko on 7 neliötä. Terasseihin ei saa rakentaa kaiteita.

Aitoja, pensasaitoja, katoksia tai muita pihaa rajaavia kiinteitä rakenteita ei saa tehdä. Kiinteät terassikatokset ja sadelipat eivät ole sallittuja. Myöskään kiinteitä muurattuja tulisijoja ei pihapiiriin voi rakentaa.

Satamasaaressa kesämajoilla ei ole omia pihoja. Kesämajan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena, eikä sitä saa rajata aitaamalla, istutuksin, pensasaidoin, kiveyksin tai muilla keinoin. Puita ei saa kaataa.

Maalaus


Rakennustapaohje määrittää sallitut värisävyt mökin ulkomaalaukseen, mukaan lukien oheisvärit ikkunapuitteisiin. 

Kaupunki on värien suhteen ehdoton: mitään poikkeuksia ei sallita. 

Kaikissa mökeissä noudatetaan uutta vuoden 2021 rakennustapaohjetta (värikartta löytyy liitteestä 3). Se koskee siis sekä vanhoja että uusia mökkejä, rakennusvuodesta riippumatta. 

Remonttijätteen poiskuljetus

Saaren jätesäiliöt on tarkoitettu vain pienimuotoiselle kotitalousjätteelle - niiden kapasiteetti on nytkin jo koetuksella. Siksi kaikki remontointiin liittyvät jäte tulee hoitaa itse mantereelle tai käyttää Haavi-aluksen näppärää kuljetuspalvelua: katso hinnat ja toimintaohjeet

Remppatöiden lomarauha

Saaressa vallitsee 15.6. – 15.8. lomarauha, jolloin äänekästä rakentamista tai remontointia ei voi tehdä. Pienimuotoinen nikkarointi, maalaus tai muut pienet huoltotyöt  ovat ok, kun siitä ei ole naapurustolle häiriötä

Mökin ylläpito, pihapiirin siisteys

Kesämajan omistajan velvollisuus on pitää mökistään huolta. Pidä maalipinnat siisteinä ja katto puhtaana sammaleesta ja lehdistä. Poista lehtijäte mökin alareunasta, jotteivat sen alimmat laudat pääse lahoamaan.

Koska majat sijaitsevat vieri vieressä, jakavat naapurit saman pihanäkymän. Muista, että sinun takapihasi on naapurin etupiha - sen on oltava siisti. Kaikki tarpeeton irtaimisto on syytä sijoittaa varastoon.