Mökin hankinta ja saaren hallinto

Mikä on kesämaja? 


Helsingin kesämajaperinne on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Sen historia ulottuu sotia edeltävälle ajalle, jolloin kaupunkilaisille alettiin järjestää virkistäytymismahdollisuuksia luonnon helmassa.

Kesämajojen idea on sukua siirtolapuutarhoille. Kesämajat ovat kuitenkin  pienempiä, eikä niillä ole omaa puutarhaa. Ympäristö pidetään luonnontilaisena. 

Helsingin kaupunki omistaa kesämaja-alueet, joiden hallinnan se on luovuttanut kesämajayhdistyksille.

Kuka Satamasaarta hallinnoi? 

Satamasaarta hallinnoi Satamasaarelaiset ry, jonka jäseniä kaikki kesämajan omistajat ovat.

Satamasaarelaiset ry:n toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus johtaa ja kehittää saaren toimintaa  sekä antaa neuvontaa saarelaisille. Sillä on myös velvollisuus puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja sääntörikkomuksiin. Hallitus toimii saarelaisten edustajana Helsingin kaupunkiin päin.

Mikä on kaupungin rooli?

Satamasaaren maa-alan omistaa Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala). Se on vuokrannut maan Satamasaarelaiset ry:lle, joka puolestaan tekee vuokrasopimukset yksittäisten mökkiläisten kanssa.

Saaressa noudatetaan Helsingin kaupungin rakennustapaohjeita. Satamasaarelaiset ry:n hallitus on velvoitettu valvomaan sen noudattamista, minkä lisäksi kaupunki tekee säännöllisesti omia tarkastuskäyntejä.

Mistä saa tietoa myytävistä mökeistä?

Usein mökit löytävät uuden omistajan viidakkorummun kautta, mutta moni laittaa myynti-ilmoituksen Etuoveen tai muuhun asuntomyyntiportaaliin. 

Jos haluat, voimme julkaista "mökinostokiinnostuksesi" Satamasaaren sisäisessä Facebook-ryhmässä. Laita meille viestiä yhteydenotonlomakkeen kautta!

Mihin sitoudun, kun hankin kesämaja Satamasaaresta? 

Kesämaja on ainutlaatuinen tapa viettää vapaa-aikaa luonnon helmassa, kuitenkin osana yhteisöä.  

Satamasaarelaiset ry:hyn liittyessäsi sitoudut noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Siksi on tärkeää tutustua etukäteen vuokrasopimuksen lisäksi myös yhdistyksen sääntöihin sekä saaren arkea koskeviin ohjeisiin ja velvoitteisiin

Mökin edelliselle omistajalle suorittamasi kauppahinnan ohella sitoudut maksamaan Satamasaarelaiset ry:lle liittymismaksun (maksetaan vain kerran) sekä vuosimaksut (joka vuosi 30.6. mennessä). 

Kuka voi ostaa tai omistaa kesämajan Satamasaaresta?

Kuka tahansa, joka on todistetusti kirjoilla Helsingissä. Jos muutat pois, joudut valitettavasti myydä mökki seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

Kuinka teen kaupat kesämajasta?

Kesämajan ostajan ja omistajan tulee olla helsinkiläinen, eikä hänellä voi olla entuudestaan kesämajaa tai siirtolapuutarhamökkiä Helsingissä.

Mökkiläiseksi pääsee ostamalla kesämaja (mökkirakennus + vuokraoikeus maahan) sekä allekirjoittamalla sen jälkeen vuokrasopimus Satamasaarelaiset ry:n kanssa.

Mökkikauppoja tehtäessä on syytä ensin varmistaa, että myyjällä on oikeus kesämajan myyntiin eli aiempi, voimassa oleva kauppakirja (tai esim. perunkirja) löytyy.

Kauppakirjassa kannattaa kauppasumma eritellä siten, että se on jaoteltu kesämajarakennuksen osuuteen JA vuokraoikeuden osuuteen. Tällä on iso merkitys varainsiirtoveron suuruuteen (ks. seuraava kohta).

Kun kauppakirjat on tehty, tulee mökin ostajan välittömästi ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan ja sopia hänen kanssaan tapaaminen vuokrasopimuksen allekirjoittamista varten.

Vuokrasopimuksen myötä mökin omistaja sitoutuu noudattamaan alueen rakennustapaohjeita ja muita määräyksiä. Vuokrasopimuksen vastaisesta toiminnasta saattaa pahimmillaan seurata vuokrasopimuksen purkaminen.

Uuden mökkiläisen tulee maksaa liittymisvuonnaan myös liittymismaksu Satamasaarelaiset ry:hyn. Lue lisää maksuista ja vuosivuokrista

Tuleeko uudelle saarelaiselle muita maksuja kuin kauppahinta itse mökistä?

Mökin hankinnasta tulee maksaa verottajalle varainsiirtovero (ks. seuraava kohta). Lisäksi sitoudut maksamaan Satamasaarelaiset ry:lle liittymismaksun (maksetaan vain kerran) sekä vuosimaksut (joka vuosi 30.6. mennessä). 

Täytyykö kesämajan ostosta maksaa varainsiirtovero?

Kyllä, myyntisummasta tulee maksaa varainsiirtovero kuuden kuukauden sisällä kaupasta.

Huomaa kuitenkin, että varainsiirtoveroa maksetaan ainoastaan kauppahinnan siitä osasta, joka on kauppakirjassa ilmoitettu kohdistuvan itse rakennukseen. 

Pelkän rakennuksen hankinnasta on kyse esimerkiksi silloin, kun ostat vuokrapalstalla sijaitsevan kesämajan mutta palstan vuokraoikeudelle ei tarvitse hakea kirjaamista Maanmittauslaitokselta. Näin on esimerkiksi silloin, kun et voi vapaasti siirtää palstan vuokraoikeutta eteenpäin kuulematta vuokranantajaa. 

Tässä tapauksessa maksat varainsiirtoveroa vain siitä osasta kauppahintaa, joka kohdistuu rakennukseen – eli rakennuksen käyvästä arvosta. Merkitse kauppakirjaan (saatokirjaan) rakennuksen arvo erikseen. Lisätietoa löydät verottajan sivuilta.  

Kesämajasta ei tarvitse maksa kiinteistöveroa, sillä kyseessä ei ole kiinteistö.

Kun ostan kesämajan, omistanko myös tontin ja pihamaan?

Satamasaaressa mökkiläinen omistaa vain kesämajarakennuksen, ei muuta. Lisäksi mökkiläisellä on vuokraoikeus kesämajan paikkaan, mutta maa-alaa hän ei omista.

Satamasaaressa kesämajoilla ei ole omia pihoja. Ympäristö on pidettävä luonnonmukaisena, eikä puutarhanpitoa voi harrastaa tai puita kaataa.  Mökin yhteyteen on kuitenkin mahdollista rakentaa 7 neliön terassi, kunhan haet sille hallitukselta etukäteen hyväksynnän (lataa PDF).

Voinko vuokrata kesämajani eteenpäin tai antaa sen toisen ihmisen käyttöön?

Et voi. Majan vuokraaminen ei ole sallittua. Se on tarkoitettu vain omistajan ja hänen perheenjäsentensä käyttöön. Kesämajan omistaja on vastuussa myös vieraistaan.